Apel la Gra?iere 2
Marţi, 16 August 2016 22:53

Pre?edintelui Romniei Klaus Werner Iohanis

Apel pentru Gra?ierea Dlui Gregorian Bivolaru

Stimate Domnule Pre?edinte,

Asocia?ia Civic? DREPTATE cu sediul mai sus rubricat vi se adreseaz? n calitate de pesoan? juridic? cu obiecti fundamental ap?rarea drepturilor omului pentru a v? solicita gra?ierea domnului Gregorian Bivolaru, cet??ean romn care n anul 2006 a primit azil politic n Suedia, ca r?spuns al justi?iei statului suedez la abuzurile ?i nedret??ile comise de organele ?i institu?iile statului romn.

Prin urmare, invoc?m prerogativele ?i atribu?iile dumneavoastr? constitu?ionale prin care acorda?i gra?ierea individual? ?i media?i ntre puterile statului precum ?i ntre stat ?i societate.

Apelul nostru este motivat de nenum?ratele abuzuri s?vr?ite de autorit??ile statului timp de peste patruzeci (40) de ani, mpotriva dlui Gregorian Bivolaru, care i-au nc?lcat flagrant drepturile civice ?i libert??ile fundamentale, consfin?ite de Conven?ia pentru ap?rarea Drepturilor Omului ?i garantate de Constitu?ia Romniei.

1. nc? din 1971, conform documentelor de la CNSAS - Gregorian Bivolaru a avut dosar de urm?rire - din cauza coresponden?ei cu Mircea Eliade.

2. n 1972 a fost pentru prima dat? condamnat la un an (1) ?i opt (8) luni nchisoare pentru tentativ? de expediere n str?in?tate a unui album fotografic, fapt? pentru care a fost gra?iat.

Acest Apel l-am pubicat integral pe  https://dreptatehd.wordpress.com/2016/08/17/apel-la-gratiere/


 

Comentarii  

 
0 #1 college essays 27-10-2017 08:57
This was definitely one of my favorite blogs. Every post published did impress me. Superb Information, I really appreciated with it, This is fine to read and valuable pro potential, I really bookmark it, pro broaden read. Appreciation pro sharing. I like it.
Citat
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează