Duminică, 23 Ianuarie 2011 10:59

Tiberiu Galambos, un romn care crede c? m?surile de electronizare sau cipare prin intermediul c?r?ilor de identitate electronice snt premerg?toare unei modalit??i globale de nregimentare a indivizilor ntr-un sistem de date ?i informa?ii care ar putea s? ncalce drepturile ?i libert??ile individuale

golombos tiberiu

ARTICOL APARUT IN telegrafonline.ro in data de 6 septembrie 2008

Codru? BURDUJAN ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Este povestea nu doar a unui romn care ncearc?, prin gestul s?u, limitele ?i vigoarea democra?iei contemporane, dar ?i a unui important segment de popula?ie, care, prin prisma credin?ei sau orient?rilor religioase este sensibil la modalitat??ile guvernelor de a afecta libert??ile oamenilor sub firma unor legi sau motive politice. O disput? puternic? n snul comunit??ilor cre?tine a fost provocat? de m?surile de electronizare sau cipare a tuturor cet??enilor Uniunii Europene

prin intermediul c?r?ilor de identitate electronice. Mul?i cre?tini se tem c? aceast? m?sur? este premerg?toare unei modalit??i globale de nregimentare a indivizilor ntr-un sistem de date ?i informa?ii care ar putea s? ncalce drepturile ?i libert??ile individuale. Imaginea demonic? a acestor carduri electronice o reprezint?, n opinia acestor oameni, evolu?ia c?tre un sistem de cifrare a fiec?rui individ cu un cod de bare pe baza c?ruia va putea fi identificat ?i f?r? de care nu va putea tr?i n societate, asem?n?tor celui descris n Biblie, n Apocalips?, n paragrafele referitoare la nsemnarea oamenilor cu codul malefic 666. De?i pare fantezist?, aceast? poveste trebuie privit? prin prisma dreptului oric?rui cet??ean de a?i proteja valorile religioase ?i de a-?i verifica libert??ile constitu?ionale. Posibilitatea folosirii evolu?iei tehnologice n mod egoist ?i abuziv, mpotriva vie?ii ?i a omului n special, arunc? problema mijloacelor de monitorizare n mas? n pragul unor decizii la toate nivelurile de decizie din societatea actual?.

Alarmarea lumii cre?tine

Tiberiu Galambos, din Hunedoara, are 49 ani ?i este inginer metalurgist. L-am ntlnit pe litoral, n momentul n care a nchiriat o ambarca?iune de agrement ?i a prezentat reprezentan?ilor firmei respective o carte de identitate provizorie. Dintr-o glum? n alta, n a?teptarea, rudelor care se plimbau cu hidrobicicletele, am aflat povestea interesant? a buletinului acestui inginer, poveste care ncepe n urm? cu un an, cnd a cump?rat dintr-o biseric? ortodox? din ?ar?, o revist? religioas? n care era publicat Comunicatul Sfintei Sinaxe Duble Extraordinare a Sfntului Munte, un protest oficial al bisericii elene. Sfnta Sinax? Dubl? Extraordinar? a Sfntului Munte Athos, cercetnd iar??i importanta chestiune a Acordului Schengen ?i a buletinelor electronice de identitate, a socotit necesar ca n continuarea declara?iilor sale anterioare s? aduc? la cuno?tin?? cinstitului popor ortodox grec urm?toarele: mp?rt??im nelini?tea ntregii Biserici, al?turndu-ne spiritului recentelor comunicate ale Sfntului Sinod al Bisericii Greciei, Sfntului Sinod Eparhial al Bisericii Cretei ?i ale multor altor sfinte mitropolii ?i sfinte mn?stiri(..) C?derea din dreapta credin?? ?i secularizarea, spiritul general de apostazie ?i de naintare n diverse r?t?ciri ?i slujiri ale diavolului, saltul progresului tehnologic al sistemelor de nregistrare, arhivare ?i supraveghere, universalizarea economiei ?i constatarea ncerc?rii de p?trundere clandestin? a simbolurilor anticre?tine n domeniile vitale ale vie?ii sociale - cum snt produsele comerciale, tranzac?iile economice ?i rela?iile stat-cet??eni - fac cu adev?rat mult prea palpabile ?i apropiate cele pe care Sfntul Evanghelist Ioan le descrie n versetele 16-18, din capitolul 13 din de Dumnezeu insuflata Carte a Apocalipsei. ndrept??ita nelini?te ?i protestele cinstitului popor nu au, desigur, scopul de a mpiedica mplinirea des?vr?it? a proorociilor la o vreme de care nimeni nu ?tie, nici ngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat?l. Chem?m Guvernul ?i pe reprezentan?ii ale?i ai poporului grec s? anuleze aplicarea, d?un?toare Na?iunii, dar deja votat? de Parlamentul ales, a Acordului Schengen, deoarece nu con?ine o garantare deplin? a respect?rii secretului particular ?i a prezum?iei de nevinov??ie a cet??eanului ?i contribuie n cel mai nalt grad la degradarea ortodoxiei neamului nostru, de vreme ce introduce discrimin?ri inadmisibile pentru cet??enii ??rilor ter?e.

Refuzul nregiment?rii electronice

Influen?at de mesajul citit n revist?, Tiberiu Galambos a solicitat Inspectoratul Na?ional pentru Eviden?a Persoanelor (INEP) ?i Serviciului Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanelor al Municipiului Hunedoara prelungirea valabilit??ii buletinului de identitate de tip vechi, pe care nu dore?te s?-l nlocuiasc? cu o carte de identitate din plastic. Motivele pe care le aduce n demersul c?tre autorit??i snt de natur? filozofic? ?i religioas?. n sprijinul acestei idei, inginerul a amintit Ordinul Ministerului de Interne nr.1190 din 31 iulie 2001, care precizeaz? c? persoanele care refuz? cartea de identitate din motive religioase primesc buletine de tip vechi. n prezent, ns?, ?i aceast? posibilitate a fost anulat? de guvern, printr-o ordonan??, astfel c? to?i cet??enii snt obliga?i s? se conformeze ?i s? foloseasc? un singur tip de buletin. Printre nel?muririle pe care le reclam? Galambos este ?i holograma cu imaginea posesorului, de pe cartea de identitate care, n opinia sa, nu este explicat? n nici paragraf din hot?rrea de guvern 839 din 2005. Problema major? pe care o reclam? ns? Galambos este faptul c? ncepnd de anul viitor, romnii vor avea c?r?i electronice de identitate f?r? de care nu vor mai putea circula n spa?iul Schengen. Ceea ce-l sup?r? pe hunedorean este faptul c? aceast? m?sur? nu a fost consecin?a unui referendum n care to?i romnii s? fie informa?i ?i ntreba?i asupra unei decizii care i prive?te conform unei defini?ii hegeliene a libert??ii ca necesitate n?eleas?. Din aceste motive, Galambos a ales s? foloseasc?, din octombrie 2007, momentul cnd i-a expirat ultimul buletin, o carte de identitate provizorie eliberat? pe durata unui an, ?i consider? c? are dreptul s? protesteze, ca cet??ean, mpotriva legilor pe care le consider? nedrepte. De?i a ncercat s? prelungeasc? durata de folosin?? a buletinului prin aplicarea celei de-a doua fotografii, autorit??ile au refuzat acest lucru ntruct legea prevede retragerea tuturor actelor identitate de tip vechi. Hunedoreanul face aceste demersuri ?i cu sprijinul unei asocia?ii pe care o conduce ?i care se cheam? Dreptate. Urm?toarele m?suri de atacare a acestor prevederi ale guvernului privitoare la c?r?ile electronice de identitate urmeaz? s? fie sesizate att Ministerului Administra?iei ?i Internelor dar ?i Avocatului Poporului. Tiberiu Galambos consider? c? electronizarea popula?iei are un scop ocult ?i a ad?ugat c? r?mne ca fiecare individ s? discearn? ?i s? vad? acest lucru cu ochii con?tiin?ei.

Trebuie f?cut? o balan?? a avantajelor ?i dezavantajelor sistemului.

Pentru mai multe l?muriri pe marginea acestei teme am apelat la ?efului Serviciului Public Comunitar de Eviden?? a Persoanei, Constan?a, Dezideriu Duda?. Acesta a declarat c?, pe plan local, nu s-au confruntat cu situa?ii asem?n?toare. Ca reprezentan?i ai institu?iei, trebuie s? respect?m cadrul legal iar vechile buletine trebuie schimbate n totalitate. Evolu?ia ulterioar? a felului n care vor ar?ta c?r?ile de identitate nu este sub controlul nostru direct. Noi din punct de vedere tehnic putem s? comunic?m cu INEP-ul ?i v? da?i seama c? sunt presiuni foarte mari ?i la nivelul Inspectoratului Na?ional asupra modului cum se procedeaz? n alte ??ri pentru c? realitatea din teren este important?. Dac? societatea are for?a s? impun? o lege care este n folosul acesteia, noi o vom aplica, a declarat Duda?. Despre eventuala alternativ? la buletinul actual, hunedoreanul nu are posibilitatea de a alege ?i este pentru prima dat? cnd vede c? cineva nu dore?te acest tip de act de identitate, a adugat Duda?. Referitor la explicarea hologramei, Dezideriu Duda? a spus: Probabil este o form? de identificare electronic?, o corelare electronic? ntre bazele de date existente de pe buletinul repectiv. Legat de etapa viitoare a c?r?ilor de identitate situa?ie este mult mai complex?. Acelea vor trebui s? poarte senzori pentru aparatele de citire care fac parte din dotarea poli?i?tilor. Lucrurile vor fi mult mai complexe n viitor. Actualele buletine snt o etap? natural?, nepremeditat? c?tre alternativa c?r?ilor electronice. Aceste schimb?ri se vor impune ?i la noi, la nivel de institu?ie. R?mne ns? ca actele normative s? reglementeze situa?ia. Momentan nu cunoa?tem o dat? aproximativ? de introducere a c?r?ilor electronice. Lucrurile snt mai delicate ?i probabil exist? grija ?i fa?? de aspectele morale sau cele legate de libert??ile ?i drepturile persoanelor pentru c? altfel s-ar acorda prerogative foarte mari unor institu?ii private cum ar fi sistemele de creditare, care nu snt ale statului. Este bine ca lucrurile s? fie cunoscute iar dezbaterile vor avea o alt? substan??.

Din spusele speciali?tilor, viitoarele carduri electronice vor con?ine o plaj? total? despre datele de identificare inclusiv amprentele ?i vor fi practic, imposibil de substituit ntruct vor exista metode electronice de certificare a respectivelor documente. Conform p?rerii lui Dezideriu Duda?, trebuie f?cut? o balan?? a avantajelor ?i dezavantajelor sistemului care ns? nu depinde de institu?ia pe care o serve?te. Trebuie precizat c? sistemul de electronizare a popula?iei este influen?at de o politic? la nivel continental care este corelat? la situa?ia celorlalte ??ri din Europa ?i chiar din afara continentului.

Comentarii in legatura cu acest articol

1. Apocalipsa
de la Sorin (10:29:23 06 Septembrie 2008)

Controlul populatiei prin implementarea buletinului electronic (care va contine cip RFID- ce emite unde electromagnetice si va putea fi depistat si din satelit) nu este decat un pas intermediar spre controlul total al populatiei, dorit de Noua Ordine Mondiasla. Cine nu crede, sa citeasca Protocoalele Inteleptilor Sionului, scrise la 1898 la Bassel, Elvetia.

2. x
de la x (11:56:47 06 Septembrie 2008)

DRAGA BURDUJENE CAM BATI CIMPII PUNIND IN GURA ACELUI DEZAXAT TOATA POVESTEA ASTA.DESIGUR VOR EXISTA DIVERSI "APARATORI"AI "LIBERTATII INDIVIDULUI" CARE SE INDIGNEAZA LA FAPTUL CA VOR FII AMPRENTATI,samd,DAR 10%DIN INDIVIZII ACESTEI PLANETE SINT INFRACTORI,30-35 % SINT ANALFABETI SI HABAR N'AU DE CITIT SI SCRIS . LIBERTATEA INDIVIDULUI? CINEVA A SPUS,CITEZ" LIBERTATEA? CE SA FAC CU EA?" NE CREDEM LIBERI DAR DE FAPT SINTEM CHIAR NOI CARE NE VINDEM ASA ZISA "LIBERTATE" CEAS DE CEAS DIN VIATA NOASTRA. SI CITEODATA PE NIMIC. SI POT CONTINUA SA ARGUMRNTEZ LA INFINIT.GINDITI'VA!

3. draga x
de la RBL (12:02:26 06 Septembrie 2008)

este trist sa iti concepi existenta raportata doar la o statistica militieneasca. chiar si din punctul asta de vedere, nu crezi ca problemele oamenilor trebuiesc rezolvate tot de ei si nu de computere? nu uita ca numai moartea omogenizeaza! ai vazut filmul "ferma animalelor"? ti-l recomand, si uita-te atent cine si-a vandut libertatea si cu ce consecinte!...

4. "ingerul digital"
de la eoN (12:50:15 06 Septembrie 2008)

cautati pe google filmul "Ingerul digital". trateaza exact aceasta problema, despre pericolul ciparii omenirii.

5. "ingerul digital"
de la Vero (14:13:49 06 Septembrie 2008)

Cred ca articolul este mai bine inteles de cei care au vazut filmul ngerul digital. Este un documentar f?cut de ni?te srbi pornind de la problema CIP-urilor (dispozitive de identificare prin radiofrecven?? - RFID), fabricate de o companie american? (denumirea ei este ngerul digital), ?i destinate marc?rii ?i urm?ririi cet??enilor. Filmul nu este tare!

6. pierderea libertatii umane
de la nance (15:10:37 06 Septembrie 2008)

Verichip, de marimea unui bob de orez este implantabil sub piele; el insa nu emite nimic, nu are sursa de energie proprie -cum aberau unii pe internet, ca are baterie cu litiu, etc -, este activat doar in momentul in care se apropie de el un aparat-cititor, care, prin inductanta magnetica, produce curent in bobina integrata; aceasta alimenteaza cipul propriu-zis iar acesta emite un cod catre cititor. Citirea se poate face doar de la mica distanta, nu poate fi folosit pentru a localiza pe cineva. Digital Angel este altceva, un dispozitiv poate mai sinistru decat Verichip. Ce face el? este un dispozitiv cam de marimea si aspectul unui ceas electronic de mana, care transmite continuu, via satelit, pozitia persoanei si semnele ei vitale; practic, cine il poarta este localizat oricand si oriunde. Dimensiunile sunt mari fata de Verichip deoarece necesita o baterie si un emitator maricele pentru a trimite un semnal suficient de puternic pentru a fi interceptat de un satelit aflat la cca. 200-300 Km altitudine. Asa ca, desigur, filmul trage un semnal de alarma asupra primejdiei acestor tehnologii (pierderea libertatii in numele sigurantei), dar e bine ca sa prezentati totul la rece si corect, nu date semi-adevarate.

7. ciparea
de la euro (15:16:41 06 Septembrie 2008)

Proiectul inital de 20 de milioane de euro va porni in 13 tari urmand a fi extins dupa ce se va confirma functionabilitatea lui. Pretextul oficial este de a face ca persoane din diferite tari sa aiba acces la facilitati din statele pe care le viziteaza pe baza acestui card. In realitate, se doreste instituirea unui control totalitar asupra cetatenilor! Fiindca noile carti de identitate electronice pe care vom fi fortati sa le acceptam, vor contine toate datele noastre biometrice (amprentele digitale; dar si cele ale irisului; fizionomia)! Deja, oricine calatoreste in SUA (dar si in alte tari din lume) este supus unei astfel de masuri (prelevarea datelor biometrice)! Nu mai vorbesc de angajatii diverselor companii care sunt fortati sa se lase amprentati pentru a-si putea pastra slujba .

8. euro_united_states
de la mass ctrl (15:24:06 06 Septembrie 2008)

La 10 decembrie 1999, compania Applied Digital Solutions a achizitionat patentul pentru aceasta tehnologie pe care a numit-o "Digital Angel". Ea si-a devansat concurenta reusind, prima n istoria cercetarii si tehnologiei observatiei, sa micsoreze pna la dimensiunile unui bob de orez cip-ul electronic, care poate fi implantat att animalelor, ct si oamenilor, si care poate ramne permanent n organismul acestora. Posibilitatile de implementare sunt: imediat sub piele, ascuns n obiectele personale, n aparate electrocasnice, calculatoare, telefoane celulare, etc. In corpul uman, functionarea este asigurata prin activarea unui sistem electromecanic de catre contractiile muschilor. Cip-ul poate fi activat de beneficiar sau de la o statie de observare si reperare de la distanta. Se asigura n acest fel posibilitatea urmaririi pe timp nelimitat a oricarei persoane. Tehnologiile foarte avansate au asigurat deja, n cadrul unor proiecte secrete, manipularea psihica prin intermediul unor cip-uri asemanatoare, ajungndu-se chiar la declansarea unor reactii de violenta, pasivitate, ascultare totala, etc. Directorul Richard J. Sullivan presedintele consiliului de administratie al companiei Applied Digital Solutions a afirmat recent cu privire la potentialul "nelimitat" al cip-ului sau: "Desi nu ne aflam dect n faza de nceput a dezvoltarii cip-ului, ntrevedem deja utilizari de avangarda n numeroase domenii distincte, de la monitorizarea medicala pna la "aplicarea tehnologica" a legii." Cipurile RFID (identificare prin radio-frecven??) incluse n autocolantele inspec?iei de stat SUA ?i n etichetele de taxare sunt deja folosite pentru a urm?ri popula?ia. Noul sistem este de asemenea presupus a controla cre?terea ?i dezvoltarea, sau a?a-numita "cre?tere inteligent?". Cre?terea inteligent? nu este nimic mai mult dect un efort de a aduce controlul n ora?e.

9. ma nene...
de la adonis (16:32:44 06 Septembrie 2008)

tot progresul duce la regres!-cand o sa depindem total de calculatoare,vom fi ca si morti...

10. nu merita sa ne bucuram de viata?
de la 24842-0 (21:55:01 06 Septembrie 2008)

de ce nu stim sa apreciem ce avem?

11. porcarie
de la MILO (22:43:03 06 Septembrie 2008)

c. aiureli

12. aberatii ale unor minti bolnave
de la teufelssohn (02:23:00 07 Septembrie 2008)

Astea sunt niste aberatii ale bisericii, ca de obicei. In loc sa se bucure tot omul ca are buletin nou, tip card, care este mult mai practic, unii isi fac griji in mod nejustificat pentru niste prostii. Biserica este cea care spala creiere in fiecare zi, in fiecare ceas, in fiecare minut si in fiecare secunda; ea, biserica, si mai ales BOR, este prima care incalca libertatea individului inca de la botez; ce, pe copilul ala mic, care nici macar nu este in stare sa constientizeze ce se intampla cu el, il intreaba cinva daca isi doreste acel botez, daca isi doreste acea religie?! si asta este doar unul dintre abuzurile bisericii, ca sa nu mai zic de spalarea creierelor copiilor prin orele de religie din scolile laice, ale statului. Cat despre Protocoalele INteleptilor Sionului, s-a demostrat de mult ca este un fals. De altfel, intreaga teorie conspirationista este construita pe spaculatii si presupuneri care nu sunt sustinute de nico dovada plauzibila siimediat pot fi demontate stiintific si logic. Ce hiba au totusi cartile de identitate din Romania? Sunt aberant de mari; ar trebui schimbate cu unele mai mici, cum sunt si in alte tari, de exempllu Personalausweis-ul din Germania; tot atata ar trebui sa fie si un card de la noi, ca sa incapa bine in portofel.

13. globalizare sau sclavagism modern
de la kalifu (06:13:49 07 Septembrie 2008)

ngerul digital "Puricele electronic" implantat sub piele n mai 1997, brevetul nregistrat n S.U.A. la nr. 5629678 a fost acordat unui "Sistem de observare, de reperare si de regasire personala", constnd dintr-un emitator?receptor microscopic (numit si "purice electronic miniaturizat"), suficient de mic pentru a putea fi implantat chiar si oamenilor. Cip-ul si poate nmagazina energia gratie unui sistem integrat electromecanic, care controleaza ntregul ansamblu, precum si activarea sa. Aceste proprietati i permit cip-ului implantat o functionare de mai multi ani, fara a fi necesara nlocuirea lui. Emitatorul?receptor integrat n cip poate transmite si primi continuu date si comenzi, permitnd astfel localizarea sa continua si imediata prin tehnologia GPS ("Pozitionarea Globala prin Satelit"). ngerul digital ? un nger cazut La 10 decembrie 1999, compania Applied Digital Solutions a achizitionat patentul pentru aceasta tehnologie pe care a numit-o "Digital Angel". Ea si-a devansat concurenta reusind, prima n istoria cercetarii si tehnologiei observatiei, sa micsoreze pna la dimensiunile unui bob de orez cip-ul electronic, care poate fi implantat att animalelor, ct si oamenilor, si care poate ramne permanent n organismul acestora. Posibilitatile de implementare sunt: imediat sub piele, ascuns n obiectele personale, n aparate electrocasnice, calculatoare, telefoane celulare, etc. n corpul uman, functionarea este asigurata prin activarea unui sistem electromecanic de catre contractiile muschilor. Cip-ul poate fi activat de beneficiar sau de la o statie de observare si reperare de la distanta. Se asigura n acest fel posibilitatea urmaririi pe timp nelimitat a oricarei persoane. Tehnologiile foarte avansate au asigurat deja, n cadrul unor proiecte secrete, manipularea psihica prin intermediul unor cip-uri asemanatoare, ajungndu-se chiar la declansarea unor reactii de violenta, pasivitate, ascultare totala, etc. Legea va fi aplicata "tehnologic" Directorul Richard J. Sullivan, presedintele consiliului de administratie al companiei Applied Digital Solutions a afirmat recent cu privire la potentialul "nelimitat" al cip-ului sau: "Desi nu ne aflam dect n faza de nceput a dezvoltarii cip-ului, ntrevedem deja utilizari de avangarda n numeroase domenii distincte, de la monitorizarea medicala pna la "aplicarea tehnologica" a legii." Departe de noi gndul ca nu este bine sa progreseze stiinta. Aplicatiile ei trebuie nsa n mod absolut necesar sa fie numai n slujba binelui. Altfel, controlul oamenilor prin ncalcarea intimitatii personale si manipularea lor psihica, ar duce la perioade mult mai negre dect epoca sclavagismului. Stiinta fara constiinta duce la ruina sufletului.

14. globalizare sau sclavagism modern
de la kalifu (06:16:42 07 Septembrie 2008)

Supraveghere totala Telefonul ? ieri, azi, mine Cu toate ca este un mijloc foarte comod de a comunica, el se poate transforma uluitor de repede ntr-o modalitate de supraveghere foarte eficienta care sa permita celor ce intercepteaza convorbirile sa detina controlul prin informatii. Este deja banalizata imaginea care apare n mai toate filmele politiste, n care cineva cere supravegherea ilegala a unor telefoane si usurinta cu care aceasta se poate face. Un alt fapt semnificativ este si urmatorul: cu ct telefoanele devin mai performante din punct de vedere tehnic, cu att posibilitatile de a fi utilizate n scopuri negative creste; la telefoanele mobile mai apare, fata de telefoanele fixe, si influenta radiatiilor, sau faptul ca ele pot fi folosite ca sursa de informatie chiar si cnd utilizatorii le tin nchise, posibilitatea ca persoana care utilizeaza telefonul sa fie localizata mult mai precis si mai rapid, etc. Mersul ? "amprenta" personala Mark Nixon, un cercetator de la Universitatea Southampton din Marea Britanie, este unul dintre pionierii n domeniul unei tehnologii menita sa identifice oamenii dupa modul cum se misca atunci cnd merg. Motivul aparent pentru care se investeste foarte mult n astfel de tehnologii este necesitatea unor sisteme de securitate mult mai eficiente care devine din ce n ce mai mare, odata cu declansarea faimosului "razboi mpotriva terorismului". Deoarece vechile modalitati de identificare sunt depasite de iscusinta infractorilor de a le anula eficacitatea, mersul ar putea deveni noua "amprenta" personala. Mark Nixon a declarat ca primul care a avut aceasta idee a fost de fapt Shakespeare, care scria n "Furtuna": "Juno apare, o recunosc dupa mers." "Acum sa vedem ce pot face computerele" a precizat Nixon. Acest proiect este finantat dintr-un fond special oferit de Ministerul American al Apararii, dupa atentatele din 11 septembrie, pentru a ncuraja cercetatorii n gasirea unor noi metode de identificare. Teoria lui Nixon este simpla: fiecare persoana are un mod caracteristic de a se misca, care este diferit de la caz la caz, dar care nu se schimba chiar daca individul merge ncet, alearga sau schioapata. Cercetatorii intentioneaza sa descompuna mersul n mii de miscari extrem de fine, pe care apoi sa le transforme n coduri ce pot fi recunoscute de calculator. Programul realizat pna n prezent are o precizie de 95%, nsa Nixon a declarat ca este doar nceputul si ca deja a nregistrat o asemenea reusita, n curnd sistemul de identificare dupa mers va deveni infailibil. Acest mijloc de identificare poate deveni un mod foarte eficient de supraveghere prin satelit, deoarece pentru a urmari o ersoana nu este nevoie ca aceasta sa aiba asupra ei vreun emitator sau alt gen de aparat. Casa inteligenta Americanii au inventat un sistem de supraveghere care "simte" tot ce face locatarul, chiar si atunci cnd acesta clipeste. Americanul Jim Humphries este fericitul proprietar al unei astfel de case inteligente, prima de acest fel din lume. Este vorba de un experiment facut ntr-un apartament obisnuit, nsa dotat cu un sistem computerizat complex, care supravegheaza locatarii din interior. Sistemul este att de avansat nct "si da seama" cnd ceva "nu este n regula" chiar naintea proprietarului casei respective. De exemplu, acest sistem sesizeaza si atunci cnd proprietarul si schimba brusc obiceiurile culinare, n momentul n care i este pofta si mannca un aliment de care pna atunci nu se atingea. Acest lucru ridica semne de ntrebare asupra starii de sanatate a respectivei persoane. Sistemul poate sesiza de asemenea si daca locatarul casei schioapata usor atunci cnd, de exemplu, se ridica din pat dimineata. Cu alte cuvinte, el "simte" absolut orice este n neregula cu proprietarul, fie ca e boala sau o afectiune trecatoare. Aici apare nsa o problema. Statisticile nu ne spun nimic despre posibilitatea ca aceste informatii sa fie preluate de catre persoane sau institutii care doresc sa stie absolut totul despre o anumita persoana sau familie. Banii "vorbesc" Bancnotele verzi, dolarii, poarta un motto: "Noi credem n Dumnezeu". O completare umoristica atribuita Agentiei Nationale de Securitate a SUA, organizatie ultrasecreta care se ocupa cu interceptarea convorbirilor, suna cam asa: "Pe ceilalti i monitorizam". Gluma s-a transformat n realitate pentru ca, de curnd, bancnotele americane (dolar) si cele europene (euro) "vorbesc". Etichetele de verificare pe baza de radiofrecvente (RFIDS) sunt elemente de siguranta folosite peste tot n lume pentru a permite accesul n zonele securizate. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru etichetarea a tot felul de obiecte (produse alimentare, mbracaminte, carti, etc) care nu pot fi scoase din magazine fara a fi in prealabil demagnetizate, altfel intrnd n functiune sistemele de alarma, ceea ce mpiedica furturile din magazine. n aceste noi conditii fiecare obiect poate fi identificat individual, ceea ce le deosebeste de codurile de bare, care identifica doar grupuri de obiecte. n plus, RFIDS pot fi "citite" de la distanta, fara a fi n raza vizuala a aparatului de "citit". Ideea de a eticheta bancnotele ar avea avantajul ca se mpiedica astfel falsificarea lor si se usureaza depistarea locului unde se afla bancnota respectiva. Componentele unei RFIDS sunt un microcip si o antena foarte fina. Ele pot fi introduse n interiorul unei bancnote. Nu e nevoie de o microbaterie. Cnd eticheta e "interogata" de catre un dispozitiv de citire opernd pe o anumita radiofrecventa, antena capteaza o cantitate infima de energie electromagnetica pe care o foloseste pentru activarea microcipului. Eticheta transmite apoi dispozitivului de citire datele cuprinse n microcip. Banca Centrala Europeana a introdus deja RFIDS n euro-bancnote, motivul aparent fiind eradicarea falsificarilor, dar care nu trebuie sa ne induca n eroare: adevaratul scop este controlul total asupra populatiei. Nu se spune absolut nimic despre intimitatea persoanei, care este puternic lezata n aceste conditii. Politistii prea zelosi sau alte cercuri secrete ar putea implica persoane inocente n tranzactii suspecte pentru simplul motiv ca, la un moment dat, au manipulat acele bancnote. Pentru a va convinge de existenta RFIDS n bancnotele euro noi, va propunem un experiment foarte simplu: puneti o bancnota n cuptorul cu microunde si porniti-l. Nu veti avea de asteptat dect foarte putin pentru ca microcipul RFIDS se va suprancalzi si va exploda. Evident, bancnota va fi gaurita n acel loc: este vorba de ngusta banda metalizata prezenta pe fiecare bancnota. Acum stiti la ce foloseste cu adevarat: ascunde microcipul RFIDS. Nu va temeti, explozia nu este periculoasa date fiind dimensiunile infime ale RFIDS. Doar ca va trebui sa va duceti apoi la banca pentru a va schimba bancnota distrusa cu una "ntreaga". La urma urmei, oricine poate pune "din greseala" o banconta ntr-un cuptor cu microunde... GPS ? succes total Despre Sistemul de Pozitionare Globala (GPS) a nceput sa se vorbeasca pe larg n timpul razboiului din Golf din 1991. Folosind dispozitive de mna, fabricate n serie, trupele americane si cele aliate au reusit sa-si stabileasca pozitia n desertul irakian cu o precizie stupefianta. De atunci, tehologia GPS a intrat n viata de zi cu zi. Astazi e aplicata n activitati diverse, ca localizarea pozitiei unui automobil nchiriat prin paienjenisul de strazi din jurul unei metropole. Tehnologia este folosita pentru a afla n ce punct al unei strazi se afla o anumita masina sau sa localizeze pe cmp tractoarele care se deplaseaza fara conducator. Devenita o industrie globala n valoare de 12 miliarde de dolari, GPS este un exemplu de inovatie care se ,,auto-reproduce": pe masura ce se mbunatateste, este introdusa n tot mai multe domenii de activitate care ajung sa fie foarte usor controlate, iar informatii foarte diverse de pe arii imense pot fi usor centralizate n mna unui singur utilizator. Pierderea libertatii Ceea ce este caracteristic tuturor acestor noi inventii este ca ele permit un control extraordinar de precis, care se extinde pe o arie din ce n ce mai mare, si care poate fi realizat dintr-un singur loc. Utilizatorul unor astfel de sisteme de supraveghere nu are nici-un fel de control , el neavnd posibilitatea de a sti cine beneficiaza de informatiile furnizate de aceste sisteme. Toate aceste tehnologii sunt prezentate ca mijloace de a spori securitatea, sau de a crea noi facilitati, toate au nsa drept consecinta pierderea intimitatii utilizatorului, sau mai bine spus, a libertatii sale.

15. Meritam mai mult
de la oksana (07:01:37 07 Septembrie 2008)

Cei care conduc lumea o conduc in interesul lor si nicidecum in interesul celor multi si prosti (in opinia lor)S-a inlocuit comunismul totalitar cu cu sistemul totalitar de urmarire digital.Asta face parte din dezvoltarea sistemelor totalitare.

16. cii
de la milo (07:09:52 07 Septembrie 2008)

numai putem de bine si dezbatem niste subiecte de te doare parul de la ceasul electronic.Ce inseamna cand o ducem bine?romanul debiteaza numai prosti

17. ..
de la ady0 (13:39:18 07 Septembrie 2008)

o sa se ajunga la ceva gen "terminator" cand calculatoarele vor incepe sa ia decizii singure si nu vor mai fi controlate de om

18. -
de la - (23:55:26 07 Septembrie 2008)

telegrafistilor: nimic despre accidentul de Vineri seara cand o fata si un baiat au fost calcati PE TROTUAR de masina unui idiot care gonea cu o Skoda alba CT-10_MRH si a pierdut controlul? am inteles ca are ceva relatii dar chiar atata influenta incat tarfele de la telegraf sa traga musamaua n-am crezut ca are...

19. BAI DEZAXATILOR
de la Progresistu (01:12:52 08 Septembrie 2008)

Voi in loc sa va bucurati ca tehnologia de azi rezolva probleme carora nu le gaseam rezolvare in urma cu ceva ani, va cramponati de niste iluzii. Cred ca aveti nevoie de o internare la psihiatrie. Dar cum ramane cu liderii mafiei care isi fac oricand un rahat de buletin din hartie si maine ii chiama cum vor ei si va fura si zaharul din ceai fara sa ii poata gasi nimeni. Inconstientilor..,astia cu apocalipsa! beti un pahar de apa si linistiti-va, daca asa e voia Domnului, nu trebuie sa va impotriviti, ca e pacat :)

20. pt nr 14 califu
de la basinosu (01:16:24 08 Septembrie 2008)

ia pune-ti niste cercei in ureche si baga capu in cuptoru cu microunde sa vezi ce iti va exploda cipul rfids :)) adevaratii ingineri si fizicieni se c..a pe ei de ras cand vad ce prosti sunteti :)

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează