Luni, 02 Februarie 2015 09:19

De curnd a aparut in via?a nostr? cardul. La nceput, el s-a numit cartel? magnetic?, carte de credit, un instrument de plat? pe suport magnetic, deci un instrument bancar emis de o banc?. Cartela s-a transformat n card electronic purt?tor de cip, care poate stoca informa?ii. Institu?iile statului au preluat aceast? tehnologie impunnd-o popula?iei sub forma actelor de identificare. Reac?ia celor aviza?i a fost promt? ?i ferm? nc? din 2009, organizndu-se mpotriva pa?aportului electronic, mitinguri ?i mar?uri de protest, la care au participat mii de oameni. Interesul cel mai pregnant pentru acest domeniu l-a manifestat guvernul N?stase, care n august 2002 a emis Ordonan?a de Urgen?? nr.69 ce introduce pentru prima data n Romnia ideea de carte electronic? de identitate.

Iat? c? n cei peste 12 ani care s-au scurs de la apari?ia sa, sistemul nu a reu?it s? cipeze n mas? documentele romnilor. Acum, parc? gr?bindu-se s? mplineasc? versetele 16-18 cap. 13 din Apocalips?, reprezentan?ii sistemului ncearc? din nou s? impun? un card cu cip, care veleitar se intituleaz? card na?ional de asigur?ri sociale de s?n?tate. Ace?ti ipocri?i, s-au gndit c? ar trebui s? le dea romnilor ?i un card de s?n?tate, nu ca s? fie mai s?n?to?i ?i s? aibe o via?? lung? ?i prosper?, ci ca s?-?i dea acordul c?-?i doneaz? organele.

(Nu vrem card de s?n?tate! Desc?rca?i, completa?i ?i trimite?i: Memoriul - Stop card de s?n?tate! DESCARC?: Link1 | Link2 | Link3 )

Au fost trei dezbateri pe acest subiect, noiembrie 2010, ianuarie 2011 ?i ianuarie 2015, n care to?i cei prezen?i au fost mpotriva introducerii acestui card...

n situa?ia n care s-a pus problema obligativit??ii introducerii sale, s-a cerut cu fermitate respectarea Constitu?iei Romniei ?i oferirea alternativei DEFINITIVE, deci nu provizorii, pentru cei care din motive de con?tiin?? sau convingeri religioase nu-l accept?. Faptul c? ?i dup? a treia dezbatere public? pe acest subiect se ncearc? a se eluda opinia maselor, reprezenta?ii institu?iilor statului min?ind cu neru?inare, f?r? a publica minuta dezbaterii, f?r? a informa opinia public?, demonstreaz? c? ncercarea de a introduce acest card cu for?a are o miz? important?.

Dup? mai bine de dou? s?pt?mni de la dezbatere, reprezenta?ii guvernului se prefac a fi surzi la cererile romanilor, mass-media trece sub pre? cele petrecute, iar Patriarhia cnt? aceea?i partitur? din 2009 cnd prin vocea purt?torului de cuvnt Constantin Stoica vroiau s? fie primi care ?i fac pa?aport cu cip. Pentru a scoate adev?rul la lumin?, din cele 5 ore de dezbatere, am realizat un film sintez?, un film document. Filmul pe care vi-l prezent?m este relevant n ceea ce prive?te nesim?irea de care dau dovad? reprezentan?ii sistemului, dar ?i reac?ia ferm? a celor prezen?i care ofer? solu?ia f?r? compromis. n condi?iile n care att medicii cu experien?? ct ?i absolven?ii de medicin? au p?r?sit Romnia pentru a profesa n alte ??ri, s-au nchis spitale, iar sistemul medical este n com?, se na?te ntrebarea fundamental?, cui folose?te cardul de s?n?tate?

Putem cu siguran?? spune cui nu folose?te, medicilor ?i pacien?ilor, lucru reliefat ?i de m?rturiile celor prezen?i la dezbatere. Din filmul pe care-l urm?ri?i se desprind 3 mize, cum s-ar spune, sistemul vrea s? prind? 3 iepuri deodat?:

1 - transplantul de organe

2 - controlul intimit??ii ?i a vie?ii private prin dosarul electronic

3 - pecetluirea identit??ii

Pentru c? fiecare punct constituie n sine un subiect vast, o s? prezent?m succint ce reprezint? fiecare, deoarece n afara internetului nu exist? surse de informare pe acest subiect.

1. Transplantul de organe

Acordul pentru transplantul de organe ridic? o grav? problem? de etic? a corpului medical. Se ?tie c? nu po?i preleva organe de la defunc?i, adic? cadavre, ci doar de la cei afla?i n a?a zisa moarte cerebral?. To?i ace?ti oameni tr?iesc nc?, dup? toate legile biologice, atunci cnd li se extrag organele, deci sunt vii. Medicul i ucide n realitate. Medicii au jurat s? ac?ioneze, cit?m: numai spre folosul ?i buna stare a bolnavilor, s?-i feresc de orice daun? sau violen?? - jur?mntul lui Hippocrate. Este clar c? prelevarea organelor, presupune nu numai nc?lcarea acestui jur?mnt ci ?i a curma o via??. Sunt nenum?rate cazuri de oameni care au revenit la via?? din a?a zisa moarte. Este bine cunoscut chiar cazul unui neurochirurg dr. Eben Alexander, care n 2008 dup? 7 zile de moarte cerebral? a revenit, f?cnd m?rturii uimitoare cu argumente pertinente, uznd de cuno?tin?e n domeniul neurologiei, fizicii ?i a altor ?tiin?e exacte. Avnd o preg?tire academic?, fiind cadru universitar, a explicat experien?a sa, att din timpul celor 7 zile de com? ct ?i dup? revenire, din punct de vedere ?tiin?ific. n filmul pe care-l pute?i viziona aici ve?i descoperi, n dialogul celor doi medici cu reputa?ie interna?ional?, Raymond Moody ?i Eben Alexander, capacitatea lor de a-?i recunoa?te limitele, din momentul cnd au n?eles suprema?ia CON?TIIN?EI acel ceva foarte profund ?i ascuns care nu poate fi localizat, sau limitat n spa?iu ?i nici limitat n timp. Dup? cum declar?, dr. Eben Alexander a cunoscut timp de 7 zile, modelul perfect de moarte ?i totu?i s-a ntors s? ne relateze, nu doar ce a tr?it dincolo de limitele materiei, ci faptul c? a tr?it pn? la momentul comei n ignoran??, n pofida recunoa?terii sale ?tiin?ifice interna?ionale.

Sunt medici care m?rturisesc c?, n momentul n care se recolteaz? organele unui bolnav declarat n moarte cebral?, n momentul n care chirurgul nfige bisturiul, bolnavului i apar lacrimi spontane n ochi. Sunt relat?ri n presa alternativ?, de oameni care au fost la un pas de a fi tran?a?i pentru organe ?i salva?i providen?ial de o rud?, un prieten, etc. care se bucur? n continuare de via??. n aceste condi?i, cine le d? dreptul acestor satrapi s? impun? Poporului Romn aceast? ?tiin?? f?r? con?tiin??, care duce la ruina sufletului.

Sunt unii care spun c? nu le mai pas? de ce se va petrece cu ei dup?, dar este posibil ca ?i ei ajungnd ntr-o situa?ie critic? la spital s? plece dincolo nainte de a le veni vremea. Altul ar putea spune c? el ia cardul, dar este mpotriva don?rii. Acceptnd cardul accep?i ideea, deci e?ti de acord cu crima.

Este cunoscut faptul c? pe pia?a neagr? un om s?n?tos valoreaz?, ca posibil donator de organe, 500 de mii de dolari. Apare astfel tenta?ia de a transforma un pacient aflat n stare critic?, n piese de schimb, ceea ce n alte ??ri este un fapt petrecut. La fel cum n unele ??ri europene s-a legiferat dreptul omului de a fi eutanasiat, acum se ncearc? ?i la noi legiferarea crimei compromi?nd ?i cea mai r?mas bun din actul medical.

2. Controlul intimit??ii ?i a vie?ii private

Dup? acceptarea cardului intr? n rol dosarul electronic, dup? cum reiese ?i din filmul document, care inten?ioneaz? s? cuprind? toate datele personale pe care sistemul le are despre noi. De?i documentul care a nso?it cardul specific? clar ce date urmeaz? a fi nserate pe cip: bolile cu risc viral, bolile cronice, grupa sanguin? ?i rh-ul. Pre?edintele CNAS, Ciuchea Vasile, afirma cu neru?inare c? nu sunt date medicale sau personale pe card. Au trecut pentru nceput doar acestea, pentru c? au mai fost proteste mpotriva cardurilor, dar dac? reac?iile nu se vor intensifica, imixtiunea n via?a noastr? personal? va merge pana la controlul total. Dup? cum au ncercat ?i cu legea "Big Brother", care prevedea obligativitatea furnizorilor de telefonie fix? ?i mobil? ?i de internet s? re?in? timp de ?ase luni anumite date ale abona?ilor, si a fost respins? de Curtea Constitu?ional?, tot a?a trebuie procedat ?i cu legea s?n?t??ii - a se vedea la minutul 43:33 din film, d-na dr. Andronache anun?? c? sunt dou? dosare pe rolul Cur?ii Constitu?ionale, care trebuie sus?inute.

3 - Pecetluirea identit??ii

nc? din anii comunismului, scriitorul Marin Preda spunea c? nu poate fi numit intelectual cel care n-a citit Biblia. Capitolul Apocalipsa a fost revelat ca s? ne avertizeze, c? dac? nu ne trezim (apropo de De?tept?-te romne!) oamenii pot fi pecetlui?i, adic? cip-u?i (haragma). Deci rolul profe?iei este s? avertizeze, dup? cum spunea un n?elept, r?ul care nu s-a produs nc?, poate ?i trebuie s? fie evitat. Un exemplu fericit de acest fel l avem tot n Biblie, cu cetatea Ninive.

Introducerea for?at? ?i in mare grab? a cipurilor n actele de identitate ale romnilor ca ?i n acest card de s?n?tate deschide larg poarta COMPROMISULUI f?r? de care pecetluirea nu poate avea loc. Dumnezeu nu le permite s? ne ncalce libertatea de con?tiin??. Deci, ei nu pot sa ne implanteze direct n corp aceste cipuri si atunci recurg la aceast? stratagem? (capcan? a vr?jma?ului spune primul vorbitor Liviu Constantinescu) prin care romnii sunt determina?i intr-un mod persuasiv, diabolic, s?-?i doneze identitatea (date personale, elemente biometrice - amprente si imagine facial? ?i chiar organele). Acceptnd, nu numai c? sntem redu?i la statutul de numere (spune d-na Gra?iela Botezatu la min.25:10) n fata unei ma?ini, prin digitalizarea informatiei, ci toate caracteristicile nostre fizice, unice si irepetabile sunt transformate n numere unice, adncind ?i mai mult pr?pastia dintre omul zidit de Dumnezeu ca slav? a Sa ?i identitatea numeric? implementat? de o mentalitate masonic?. Prin acest COMPROMIS omul si d? acordul psihologic-aperceptiv si mental (dupa cum s-a esprimat ntr-un studiu Pr. Prof. Dr. Mihai Valic?) pentru ac?iunea final?, pecetluirea. Acest acord incon?tient reprezinta PECETLUIREA IDENTIT??II, dup? care va veni mai u?or pecetluirea trupeasc?, la care cel ce a acceptat pasiv, mai greu se va putea opune, pentru c? este deja pecetluit psihologic ?i mental. Ca sa fie si mai clar vom lua ca exemplu sindromul broa?tei ntr-un pahar cu ap? ?i anume, dac? nc?lze?ti un vas cu ap? ?i pui broasa n el, aceasta va s?ri ca ars?. Dar dac? pui broasca n acela?i pahar ?i dai focul la mic, temperatura cre?te, cre?te ?i broasca ncepe s? se acomodeze la mediu pn? crap? fript?. A?a este ?i cu noi. Dac? se spune de mine implant?m cipul, s-ar crea o tensiune mare care ar duce la o revolt? n mas?. Dar dac? ncet, ncet, creeaz? mediul pentru acceptarea cipurilor, atunci lumea va fi mul?umit? s? fie fript?.

Din filmul document reiese clar c? a sosit vremea ca Poporul Romn s? spun? NU dictaturii, NU genocidului, NU apocalisei ?i s? cur???m Gr?dina Maicii Domnului de buruieni. ntr-o stare de UNITATE n cuget ?i-n sim?ire s? ne lu?m destinul n propriile mini.

(Nu vrem card de s?n?tate! Desc?rca?i, completa?i ?i trimite?i: Memoriul - Stop card de s?n?tate! DESCARC?: Link1 | Link2 | Link3 )

Prin acest material am r?spuns ?i celui care ne-a ntrebat pe site ce s? fac? cu cardul. http://dreptate.org.ro/stiri/52-dezbatere-pub-ms.html

 

Comentarii  

 
0 #4 James 15-12-2017 09:22
I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys Ive incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my website
Citat
 
 
+1 #3 Gladys 06-02-2015 15:07
Felicitari pentru actiunile realizate de ASOCIATIA CIVICA DREPTATE. Cu siguranta vor avea efect asupra trezirii constiintei acestui popor, si implicit asupra respingerii acestei actiuni anti romanesti si anti constitutionale .
Citat
 
 
+2 #2 Radu Iacoboaie 03-02-2015 18:42
Citat
 
 
+1 #1 Radu Iacoboaie 02-02-2015 19:48
Citat
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează