Molo? incompatibilul care distruge Hunedoara (II)
Vineri, 14 Martie 2014 12:53

Ru?anu-Molo?-BerbeceanuMolo? a fost declarat ?i dovedit c? fiind incompatibil cu func?ia ocupat? din cel pu?in trei direc?ii.

INCOMPATIBILITATEA ADMINISTRATIV? este dat? de faptul c?:

Agen?ia Na?ional? de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil, prima dat?, n data de 20.05.2012, pentru conflict de interese administrativ, privind cumulul func?iilor de pre?edinte al CJ HD ?i de pre?edinte al Consiliului de

(n imagine: Ru?anu-Molo?-Berbeceanu)

Administra?ie la SC DRUMURI ?i PODURI SA DEVA, societate comercial? aflat? n subordinea CJ HD.
Aceast? incompatibilitate face obiectul Dosarului nr. 555/57/2013, n care Fondul s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia, n data de 20.03.2013, dnd c?tig de Cauz? ANI ?i celor dou? ONG-uri, SNSMR ?i Asocia?ia Civic? DREPTATE.


Recursului introdus de Molo? Mircea Ioan n data de 07.05.2013 i s-a dat termen de judecat? dup? 10 luni, n data de 19. 03.2014. Oare, de ce? Se pare c? s-au f?cut imixtiuni politice ?i financiare n aceast? cauz?, a?teptndu-se ?i desfiin?area ANI.
De?i ANI a introdus dou? cereri de preschimbare a termenului de judecat? a recursului, invocndu-se, pe bun? dreptate, aplicarea cu prioritate a Legii 202/2010 - Mica reforma ? a Justi?iei, iar ACD si SNSMR au introdus ?i ele alte doua cereri de preschimbare, toate cele patru cereri au fost respinse de nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie.
ANI l-a declarat incompatibil, a doua oar?, n data de 11.09.2013, pentru conflict de interese administrativ, privind cumulul func?iilor de pre?edinte al CJ HD ?i de pre?edinte al Societ??ii Na?ionale de Cruce Ro?ie Romnia - filiala Hunedoara, cu care a ?i ncheiat contracte de asociere n valoare de 194.500 Lei.

INCOMPATIBILITATEA POLITICA este data de faptul c? a fost colaborator al securit??ii comuniste, avnd Dosarul de Re?ea R 1705.
Lucru pentru care ACSH, a dat n judecat? Consiliul Na?ional pentru Studierea Arhivelor Statului, pentru c? a trenat nepermis de mult acordarea statutului de colaborator al organului represiv comunist.
Acest litigiu face obiectul Dosarului nr. 6608/2/2013, aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia a VIII a - Contencios Administrativ si Fiscal.
De?i art. 20 ?i art. 21 din Statutul PNL nu permit ca membrii acestui partid s? fie colaboratori ai securit??ii ceau?iste, pre?edintele PNL Crin Antonescu, fiind ?i pre?edintele Senatului Romniei, nu l-a exclus din partid pe numitul Molo? Mircea Ioan ci l sprijin? n continuare, probabil date fiind rela?iile de prietenie ?i economico-financiare dintre cei doi.

INCOMPATIBILITATEA PENALA este dat? de faptul c? a participat -n calitate de pre?edinte al CA DRUMURI ?i PODURI SA DEVA ?i de pre?edinte al CJ HD, LA DERULAREA UNOR AFACERI FRAUDULOASE al?turi de alte persoane, care erau constituite ntr-un grup infrac?ional organizat, lucru pentru care ACSH A SOLICITAT, printr-un DENUN? PENAL, ca DIICOT s?-?i extind? cercet?rile in Dosarul penal nr. 932/57/2013, aflat in lucru la Parchetul de pe lng? nalta Curte de Casa?ie si Justi?ie PICCJ - DIICOT- ST - ALBA IULIA.
Acest dosar a ?inut, ?i ?ine, prima pagin? a agen?iilor de pres?, televiziunilor ?i ziarelor din Romnia ?i UE, fiind vorba de un caz grav de corup?ie n care sunt judeca?i, printre al?ii, oamenii de afaceri BIRIESCU TITUS, BIRIESCU ANI?OARA ?i poli?istul/comisarul-?ef BCCO ALBA BERBECEANU TRAIAN, pentru infrac?iunile de EVAZIUNE FISCALA, N?EL?CIUNE, CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRAC?IONAL NESTRUCTURAT etc.

Afirma?ia de corup?ie generalizat? este data de faptul c?, pe lng? Molo? Mircea Ioan, al?i ale?i locali din Hunedoara sunt corup?i, urm?ri?i ?i aresta?i printre care Dan Radu Ru?anu ?i Ovidu Hada.
Ru?anu a fost senator, deputat PNL ?i pre?edintele Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, n prezent fiind anchetat n stare de arest pentru c? exista date ?i indicii rezonabile conform c?rora a s?vr?it infrac?iuni pentru perpetuarea situa?iei de favorizare a S.C. Carpatica Asig S.A. De asemeni a urm?rit impunerea n cadrul consiliului A.S.F. a anumitor persoane, dar ?i nt?rirea propriei puteri decizionale. Ru?anu Radu Dan a efectuat demersuri pentru adoptarea unei ordonan?e de urgen?? de c?tre Guvernul Romniei, care s? dea caracter normativ ?i obligatoriu intereselor sale personale ?i de grup.
Hada fost primar al municipiului Hunedoara ?i pre?edinte PNL -municipiul Hunedoara, este momentan ncarcerat la penitenciarul Brcea Mare ca urmare a dou? condamn?ri a cte 5 ani fiecare.

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează