Ve?tile de la noi le ve?i primi oricum!
Miercuri, 17 August 2016 01:50

Datorit? unei situa?ii atipice din punct de vedere tehnic (verificat? de it-i?ti) materialul cu titlul Apel la gra?iere nu poate fi salvat integral pe site.

Din acest motiv, dar ?i pentru c? este necesar (se pare c? mai ales acum) un backup, am creat blogul dreptatehd.wordpress.com unde ncepem cu materialul Apel la gra?iere integral ?i cu video.

 
Apel la Gra?iere 2
Marţi, 16 August 2016 22:53

Pre?edintelui Romniei Klaus Werner Iohanis

Apel pentru Gra?ierea Dlui Gregorian Bivolaru

Stimate Domnule Pre?edinte,

Asocia?ia Civic? DREPTATE cu sediul mai sus rubricat vi se adreseaz? n calitate de pesoan? juridic? cu obiecti fundamental ap?rarea drepturilor omului pentru a v? solicita gra?ierea domnului Gregorian Bivolaru, cet??ean romn care n anul 2006 a primit azil politic n Suedia, ca r?spuns al justi?iei statului suedez la abuzurile ?i nedret??ile comise de organele ?i institu?iile statului romn.

Prin urmare, invoc?m prerogativele ?i atribu?iile dumneavoastr? constitu?ionale prin care acorda?i gra?ierea individual? ?i media?i ntre puterile statului precum ?i ntre stat ?i societate.

Apelul nostru este motivat de nenum?ratele abuzuri s?vr?ite de autorit??ile statului timp de peste patruzeci (40) de ani, mpotriva dlui Gregorian Bivolaru, care i-au nc?lcat flagrant drepturile civice ?i libert??ile fundamentale, consfin?ite de Conven?ia pentru ap?rarea Drepturilor Omului ?i garantate de Constitu?ia Romniei.

1. nc? din 1971, conform documentelor de la CNSAS - Gregorian Bivolaru a avut dosar de urm?rire - din cauza coresponden?ei cu Mircea Eliade.

2. n 1972 a fost pentru prima dat? condamnat la un an (1) ?i opt (8) luni nchisoare pentru tentativ? de expediere n str?in?tate a unui album fotografic, fapt? pentru care a fost gra?iat.

Acest Apel l-am pubicat integral pe  https://dreptatehd.wordpress.com/2016/08/17/apel-la-gratiere/


 
DREPTATE pentru Gregorian Bivolaru!
Joi, 28 Iulie 2016 23:47

n sfir?it, avem o reac?ie public?, ce vine cu o solu?ie de STOPare a persecu?iilor ?i prigoanei mpotriva profesorului de yoga, dl Gregorian Bivolaru. Gestul de gra?iere cerut Pre?edintelui Klaus Werner Iohanis, pe lng? faptul c? ar face dreptate unui om, ce este oprimat de peste 40 de ani pentru practica spiritual? yoga, dar mai ales pentru c? deschide ochii oamenilor asupra genocidului la care sunt supusi, oferindu-le totodat? ?i solu?ii, ar mai sp?la din mizeria de pe obrazul autoritatilor Romne ?i poate mai apoi a presei din Romnia.

Iat? apelul motivat ?i bine argumentat, al domnuluiGabriel Andreescu, adresat Pre?edintelui Iohanis de gratiere a d-lui Gregorian Bivolaru, ce a ap?rul ast?zi, 28 iulie pe pagina publica?iei Ring.

Document exploziv! Apelul adresat pre?edintelui Romniei pentru gra?ierea lui Gregorian Bivolaru

Am primit la redac?ie o scrisoare-apel adresat? pre?edintelui Klaus Iohannis de unul dintre cei mai cunoscu?i intelectuali disiden?i anticomuni?ti. Scrisoarea-apel i solicit? pre?edintelui Romniei gra?ierea lui Gregorian Bivolaru, liderul MISA, extr?dat recent din Fran?a, iar autorul scrisorii este Gabriel Andreescu, unul dintre cei mai mari disiden?i anticomuni?ti din Romnia, autor, printre altele, al volumelor Reprimarea mi?c?rii yoga n anii `80 (Polirom, 2008) ?i MISA. Radiografia unei represiuni (Polirom, 2013), dar ?i al rapoartelor APADOR-CH asupra cazului MISA.

V? prezent?m n continuare Scrisoarea-document, datat? 26 iulie 2016, documnet care, n urm?toarele zile, va strni, cu siguran??, numeroase reac?ii n rndul opiniei publice din Romnia.

Excelen?ei Sale, Domnul Klaus Iohannis Pre?edintele Romniei

Apel la gra?ierea lui Gregorian Bivolaru

adresat? Excelen?ei Sale, Domnul Klaus Iohannis, Pre?edintele Romniei

Stimate Domnule Pre?edinte,

V? scriu aceast? scrisoare pentru a v? solicita gra?ierea lui Gregorian Bivolaru, cet??ean romn condamnat de c?tre CCJ, n anul 2013, la 6 ani nchisoare, avnd azil politic n Suedia, re?inut n luna februarie a.c. n Fran?a, adus n Romnia conform hot?rrii de extr?dare a judec?torilor francezi din 13 iulie 2016. Decizia luat? de CCJ ntr-o ?edin??-spectacol a nc?lcat cerin?e de corectitudine elementare ?i contrazice faptul c? la data declaratei infrac?iuni: rela?ie sexual? cu o minor?, aceasta avea 17 ani, vrst? de consim??mnt, ?i nega s? fi avut o astfel de rela?ie. n anul 2015, Tribunalul Bucure?ti a stabilit c? intercept?rile folosite n proces au fost ilegale.

 
DEMISIA Ministrului Comunica?iilor - Bostan Marius Raul
Miercuri, 06 Iulie 2016 12:48

Ast?zi, 6 iulie, se mplinesc 21 de zile de cnd am cerut demisia Ministrului Comunica?iilor, Bostan Marius Raul, printr-un MEMORIU pe care l-am depus att la sediul ministerului ct ?i la sediul Guvernului, ?i s-a produs. Motivul este, nc?lcarea n mod repetat a Constitu?iei Romniei ?i pentru sfidarea Cur?ii Constitu?ionale a Romniei. Memoriul i-l pute?i vizualiza aici . Iata ins? ca Primul-miinistru Dacian Ciolos, nu face publice motivele pentru care il demite pe Marius Bostan de la Ministerul Comunicatiilor, desi i-a cerut acestuia s?-?i cear? scuze public pentru afirma?ii f?cute la adresa profesorilor romni, ce nu intra n sfera comunica?iilor. Noi am facut public Memoriul pe facebook, dar acesta (facebook-ul) d? "erori" la postarile noastre. Oare nu le place ce scriem?

Dupa aceste "erori" n spa?iul public, ne contacteaz? pe e-mail, o doamna Consilier de la Cancelaria Prim-Ministrului - Andra Bucur, care vrea l?muriri cu privire la Memoriul nostru. Am r?spuns la mail n aceia?i zi, dar acum guvernul Ciolos se face c? plou?, adic? nu r?spunde. Vede?i aici dialogul.

Noi am cerul nc? din luna febriarie a.c. demisia ministrului Bostan, pentru tupeul ?i insolen?a cu care i trateaz? pe cei care-l pl?tesc. Vedeti mai jos o secventa din dezbaterea la care i se cere demisia.

Ca s? fie ?i mai clar, cu cine avem de-a face, la dezbaterea de mai sus, n timp ce dl Bostan f?cea apologia democra?iei statului Israel, un om din sal? i-a cerut s? fie mai romn. V?diit deranjat de cerea de bun sim?, dl ministru exclam?: Nu e concurs de romnism, s-a terminat cu asta, de mult!.

 
Conspiratia duce la legalizare
Miercuri, 25 Mai 2016 09:22

n acest an (2016) s-au creat premisele demasc?rii conspira?iei legalizate care subjug? Poporul Romn. V? prezent?m o secven?? video din dezbaterea ce a avut loc n 31 martie 2016 - sala drepturilor omului din Casa Poporului - Parlament. n curnd vom prezenta ntregul film.
Cine controleaz? serviciile secrete? Cine conduce n realitate Romnia?

Sunt ntreb?ri fundamentale la care vom g?si mpreun? r?spuns n perioada imediat urm?toare, prin materialele pe care le vom publica pe site. Facem o invita?ie pe aceast? cale tuturor oamenilor ce ?i doresc sincer ca n Romnia F?t Frumos s?-l r?pun? pe Zmeul zmeilor ?i s?-i taie toate capetele , s? sprijine n orice mod consider?, acest demers. Noi consider?m c? este mai mult dec?t necesar? aceast? demascare a conspira?iei, este chiar vital? pentru supravie?iurea noastr? ca Neam. De 26 de ani se ncearc? distrugerea complet? a Romniei,



 
CIVISMUL
Duminică, 24 Aprilie 2016 15:01

n dic?ionarul explicativ, Civismul este definit astfel: atitudine, zel, devotament de care d? dovad? un bun cet??ean. El este sinonim cu patriotismul, deci cu dragostea de ?ar?. A lua atitudine civic? sau a manifesta nesupunere civic?, care cel mai adesea se manifest? colectiv, este reac?ia oamenilor (cet??enilor) fa?? de o autoritate public?, fa?? de nedreptate. Este legitim? ?i necesar? (terapeutic? am putea spune) ntr-o societate beteag?, n condi?iile n care se desf??oar? pa?nic ?i f?r? a leza libertatea celorlal?i.

n ultimii ani Romnia a experimentat nesupunerea civic? cu succes putem spune. Exemple ca: Salva?i Ro?ia Montan?, Spune NU exploat?rii gazelor de ?ist au mobilizat zeci de mii de oameni mpotriva abuzurilor ?i a tic?lo?iilor s?vr?ite de cei care vehiculeaz? fondurile publice. Evenimentul tragic din luna octombrie 2015, petrecut la Club Colectiv, a scos pe str?zile Bucure?tiului zeci de mii de oameni, care a determinat schimbarea guvernului. O presiune constant? ?i bine direc?ionat? din partea unei mase de oameni, va genera schimb?ri n zona vizat?. Acest lucru este bine cunoscut nc? din vechime, de cei afla?i la putere, dar ?i de cei care au rvnit puterea. Este clar c? nesupunerea civic? poate veni din dou? direc?ii, una spontan?, fireasc?, prin care Sufletul se revolt? mpotriva nedrept??ii ?i cealalt? programat?, regizat?, sus?inut? de for?e oculte, care ?i ea este justificat? de aceea?i nedreptate, ns? energia maselor este canalizat? spre un scop ascuns, de obicei nlocuirea unei tiranii cu o dictatur?. Cum s-ar spune nlocuirea unui tic?los cu un nemernic. Cum putem ?ti care sunt mi?c?ri spontane, sincere pornite din Suflet ?i care sunt programate ?i regizate de for?e oculte? Pentru c? metodele de control a popula?iei s-au dezvoltat foarte mult odat? cu evolu?ia tehnologic?, iar n Romnia s-au f?cut investi?ii mportante n acest domeniu, o s? dezvolt?m acest subiect pe dou? direc?ii, iar la final vom oferii solu?ii de a ie?ii din acest control insidios, att la nivel individual, ct ?i colectiv. :

1.Cum se poate men?ine constant? for?a maselor, trezit? spontan pentru eliberarea de jugul nedrept??ii, pentru c? ?tiut este faptul c? oamenii obosesc sau cedeaz? pe parcurs datorit? manipul?rii?

 
Miercuri, 30 Martie 2016 00:52

Ministrul comunica?iilor Bostan a f?cut zile trecute o afirma?ie clar?, prin care se opuneproiectului de lege privind amplasarea antenelor GSM la o distan?? de minimum 500 de metri fa?? de unit??ile de nv???mnt, spitale, centrele de plasament ?i c?minele de b?trni. Sper?m s? nu fie rea inten?ie ci doar o sc?pare, dintr-o dorin?a arz?toare de a-?i proteja fo?tii colegi din domeniu (a fost membru n Consiliul de Administra?ie la Romtelecom ?i la Telekom Romania) ?i investi?iile la care a participat. Declara?ia ministrului aici... Declara?ia, ministrului comunica?iilor Bostan, nu ?ine cont de s?n?tatea popula?iei ?i face referire doar la calitatea semnalului GSM n defavoarea oamenilor care se mboln?vesc.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL